Αρχική

Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του IPA Cross-border Programme “Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013” προγράμματος “e-Olive”.

Το πρόγραμμα με τίτλο “Ενίσχυση της Παραγωγής Ελαιολάδου με τη χρήση καινοτόμων ΤΠΕ ”  και με ακρωνύμιο “e-OLIVE” εκτελείται στο πλαίσιο του IPA Cross-border Programme “Greece-Albania 2007-2013”.