Home

Mirëseerdhët në faqen zyrtare të internetit të projektit e-OLIVE të Programit Ndërkufitar IPA greqi-Shqipëri 2007-2013

Projekti: “Përmirësimi i prodhimit të vajit të ullirit përmes përdorimit të teknologjisë innovative TIK” është zbatuar në kuadër të Programit Ndërkufitar IPA Greqi-Shqipëri 2007-2013.