Aplikacioni në celular smart për ullishtat

Në lidhje me aplikacionin

Është zhvilluar një aplikacion në kuadër të projektit “e-Olive – Përmirësimi i prodhimit të vajit të ullirit përmes përdorimit të mjeteve innovative TIK”, me qëllimin për të mbledhur dhe drejtuar në mënyrë të dykahshme shpërndarjen e informacionit mbi mizën e ullirit Dacus Oleae dhe prodhimin e ullirit. Aplikacioni lejon pranimin e informacionit mbi mizën e ullirit Dacus Oleae (shfaqjen, shpërthimin, etj) në serverat qendrorë të projektit çka i lejon ekspertët dhe autoritetet lokale të planifikojnë mbi reagimet e tyre. Gjithashtu, i përditëson përdoruesit me informacionin/çështje që lidhen më situatën dhe që përfshijnë si ekspertët, ashtu edhe autoritetet lokale.

Bëje tëndin aplikacionin!

Politika e privacisë

Kjo politikë e privacisë i referohet platformës së aplikacionit në cellular, si për versionin iOS dhe atë android.

Informacioni që kërkohet përmes aplikacionit është:

  • emri
  • mbiemri
  • data e lindjes
  • adresa e imelit
  • ngarkimi i fotografive në raportimet së bashku me informacionin për vendin

Ky informacion përdoret vetëm në kuadër të projektit.