e-Olive – instalimi në terren i stacioneve shumë-sensorësh dhe kurtheve të mizës së ullirit

Imazhet në vijim shfaqin vende të ndryshme, ku janë instaluar kurthet e mizës së ullirit, ashtu si edhe stacionet shumë-sensorësh në mënyrë që të mbledhin të dhëna mjedisore në ullishtat në ishullin e Korfuzit.

Shih on line mbi të dhënat tona mjedisore në faqen e internetit Smart Citizen