e-OLIVE – Takimi në Vlorë, Vlore 20 – 22 Prill 2015

Këshilli i Qarkut Vlorë dhe Qendra e Tranferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë do të organizojë takimin e projektit e-OLIVE, projekt Ndërkufitar Greqi – Shqipëri 2007-2013” në Vlorë, më 20-22 Prill 2015 në orën 10.00.

Vendi: Ndërtesa e Qendrës së Tranferimit të Teknologjive Bujqësore Vlore
Koha: 10:00 am
Programi: shtyp  këtu për të parë programin e takimit në Vlorë në datë  20 – 22.04.2015