Laboratori virtual

Imituesi i Dacus Oleae -s

simulator

Imituesi  i dinamikës së popullimit të mizës së frutit me referencë kryesore mizën e ullirit

 

Rrjeti Inteligjent Shumësensor Mjedisor Qytetar