Observatori i çmimit të vajit të ullirit

olive

Mjeti i Observatorit të çmimit të vajit të ullirit është ndërtuar me qëllim për monitorimin automatik të çmimit të vajit të ullirit.

Si funksionon?

HAPI 1: Observatori i çmimit të vajit të ullirit mbledh të dhëna nga disa burime të ndryshme europiane online që sigurojnë të dhëna mbi çmimet reale të vajit të ullirit

HAPI 2: Të dhënat përpunohen, analizohen dhe ruhen në bazën tonë të të dhënave.

HAPI:  Observatori i çmimit të vajit të ullirit prodhon automatikisht grafikë, bazuar në të dhënat në periudha të përzgjedhura.

Përfitimet Kryesore

Observatori i çmimit të vajit të ullirit siguron informacion të mjaftueshëm mbi prirjen e çmimit real të vajit të ullirit për prodhuesit. Bazuar në këtë informacion prodhuesit mund të vendosin për kohën më të mirë për të shitur prodhimin e tyre.

Observatori i çmimit të vajit të ulliritlive