Rrjeti Inteligjent Shumësensor Qytetar

Imazhet në vijim shfaqin vende të ndryshme ku janë instaluar kurthet për mizën e ullirit si dhe stacionet shumë-sensorësh, në mënyrë që të mbledhin të dhënat mjedisore në ullishtat në ishullin e Korfuzit.

Shih on line të dhënat tona mjedisore në faqen e internetit Smart Citizen